Farlig for oss som jobber på Kirkegården, det bør komme et forbud!

Nedsliping og polering