Tips og informasjon

Info om skader fra fakkel-lys 

Info rust på gravstøtter fra kranser

Info om farlig plasseringer bak gravsteiner

Nedsliping av gravmonumenter