Innlegg av nytt navn

Tilføying av nytt navn i steinen er noe vi gjør hele året. Du melder inn navn og dato linjer på mail eller du ringe oss.

Oppretting & Heving av monument

Oppretting og heving er to forskjellige jobber. Steiner som må heves er mer omfattende enn oppretting. 

Renovering av gravstein

Dette er noe vi jobber med året rundt mange melder inn på vinteren for at steinen skal være fin til våren

Nedsliping & Polering

På vårt verksted sliper vi ned og gjør plass for flere navn på et monumentet. På denne måten blir også monumentet nytt og kunden sparer penger.

Fremhevet skrift

Fremhevet skrift med nedsenket bakgrunn er et omfattende arbeid, dette er noe vi utfører med en prikk hammer.

Tilordning av naturstein

En personlig utforming av en egen naturstein er noe kunden selv er med på og skape.

Nedsliping får du utført her på Frøya.

Vi utfører alt inne gravmonumenter. 

Om det viser seg at det ikke plass til alle navnene på steinen, så kan vi slipe den ned og legge inn alle navnene på nytt. Ved å slipe ned den eksisterende støtte sparer du penger i forhold til å kjøpe en ny. Å bruke den samme steinen betyr mye for den enkelte. Ta kontakt med oss for mer informasjon. På bilde se du vår slipe og poleringsmaskin. 

Vi har renovert grensesteinene for Frøya kommune. Steinene ble satt opp da kommunen var del mellom Nord og Sør Frøya kommune. Denne steinen står på Nordhammervika  

Noen ganger lager vi også en minnestein til dyr. 

Vår - Sommeren - Høsten 2022 fortsetter vi vedlikeholdet her. 

Sommeren 2021 hadde Kirkegårdstjenesten fått ansvar for all klipping og vedlikeholdt på Nordhammervik gravplass. Her er det 10.stk store plen -områder utenom selve klippingen av kirkegården. Grønt anlegget er stort og mer en park. Vedlikeholdet er svært viktig, derfor har kirkegårdstjenesten opparbeidet en god plan for området som de nå følger. Det er Frøya Kommune som var oppdragsgiver.    

Denne steinen står i Tungvågen.