Renovering

Den rette plassen for din tittel

Skriv inn undertittel her

Det finnes mange typer lav som setter seg på steinene. Denne er den enkleste å få bort.  

Denne kan sitte godt men litt enklere en Messinglav

Grønnalger fester seg lett på stein spesielt på Lys og grå granitt som er grovhakket.  

Messinglav sitter nok ganske godt, men er ikke av den som er den værste. 

Denne er nok en nøtt, og legger seg inn sammen med de andre. 

Her er et monument som har de fleste lav-arter. 

Kartlav er disse som er ut som små kart. Denne klarer du ikke å ta bort uten at du har erfaring. Denne er den værste i lav-famillijen.   

Er i familien med kartlav med navn Skorpelav 


Så hva er årsaken til at lav fester seg på stein