Lover og regler

Gravferdsloven fra 1. januar 1997 skal være retningsgivende for alle landets kirkegårder og minnelunder. Hver kommune har likevel sine interne regler. Dette på grunn av at hvert fellesråd kan forandre på detaljer i loven. Ta kontakt med oss, eller kirkevergen i deres kommune dersom spørsmål rundt dette.

Det er kun lov å plante foran steinen. Plantefeltet blir gravminnets bredde og 60 cm fra bak-kant av steinen og frem.Ved dobbelt gravsted blir monumentet nesten uten unntak stående ved først avdøde.

Det er ikke lov og sette noe bak gravsteinen, da dette kommer i konflikt med vedlikeholdet på gravplassen. Dette taes med hjem etter bruk, ellers kan det bli fjernet.    

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på gravplassene skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd for i hele tatt ha lov til å utføre arbeid på Kirkegården. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver, men mindre det ikke er gitt tillatelse til annet. 

Kirkegårdsfreden må ikke forstyrres av unødig støy. Kjøring på kirkegården / gravlunden må bare foregå med kirkevergens tillatelse. Sykling er ikke tillatt. Hunder skal leies i bånd.

Mer kommer....